Digitálna tlač

Pri tejto technológií je dokument vytlačený priamo z počítača pomocou tlačového stroja.
Digitálnu tlač  môžeme rozdeliť na maloplošnú a veľkoplošnú.

Veľkoplošná tlač je tlač s vysokým rozlíšením a dlhodobou farebnou stálosťou a umožňuje tak tlač malých samolepiek s orezom akéhokoľvek tvaru
ako aj megaboardov bez obmedzenia minimálneho množstva, teda  od 1 kusu.
Maloplošná tlač sa využíva hlavne na tlač vizitiek oznámení, letákov, brožúr a pod. v malých nákladoch.